Koers 2020: Samen betekenisvol leren

Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal) onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl