10x Samen betekenisvol leren

10x Samen betekenisvol leren: dat doen wij sámen met leerlingen, ouders en netwerkpartners, om onze leerlingen zo de beste kansen te bieden op een betekenisvol bestaan.

 

  1. Iedere leerling krijgt een passend, uitdagend en integraal onderwijs(zorg)aanbod.
  2. Iedere leerling is zoveel mogelijk mede-eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.
  3. Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding, onderwijs, ondersteuning en zorg.
  4. 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie zijn onderdeel van ons onderwijs.
  5. Leerlingen leren met hoofd, hart en handen in een betekenisvolle leeromgeving.
  6. Onze onderwijsprofessionals zijn hbo+ opgeleid, vervullen meerdere rollen en maken onze onderwijsvisie zichtbaar in praktijk.
  7. Onze scholen/ondersteuningsdiensten zijn onderling verbonden professionele leergemeenschappen die talent optimaal inzetten.
  8. Wij werken vraaggericht en integraal samen met onze netwerkpartners.
  9. Wij maken goede doorgaande leerlijnen en ontwikkelingsvoortgang zichtbaar in (digitale) portfolio’s.
  10. Wij ontwikkelen nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen, ook voor nieuwe doelgroepen.

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl