Scholen op de kaart

Aloysius vindt transparantie van groot belang. Daarom zijn wij vanaf het begin betrokken bij de projecten Vensters PO en VO. Het project Vensters verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem. Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden via de website www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd.

 

Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat om gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De informatie wordt via www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd.

 

Vensters VO

Vensters VO is een product van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. De informatie van bijvoorbeeld DUO, de Onderwijsinspectie en scholen zelf wordt via www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd.

 


Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl