Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Nieuwe RI&E voor alle Aloysiusscholen

03 september 2019

Afgelopen schooljaar is er door de HAVM-medewerkers (Huisvesting, Arbo, Veiligheid en Milieu) veel werk verricht om voor alle Aloysiusscholen een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Vlak voor de zomervakantie zijn voor de laatste scholen de RI&E’s -met een goedkeuring van de MR en een toetsing door een veiligheidsdeskundige- afgerond.


Goed arbobeleid

De Aloysius Stichting heeft vanuit de Arbowet een verplichting arbobeleid te voeren. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle (arbeids)risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Pas als je weet welke risico’s er zijn, kun je de juiste maatregelen treffen.

Verplicht
De RI&E is een verplicht instrument om risico’s gestructureerd in kaart te brengen, en met een plan van aanpak de risico’s te voorkomen of te beperken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.


Actueel houden

De RI&E moet iedere vier jaar opnieuw worden uitgevoerd. Soms is er andere apparatuur op school, een nieuwe manier van werken of een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in de school wordt gekeken of er nieuwe risico’s zijn. De verschillende stappen van de RI&E worden dan opnieuw uitgevoerd en het plan van aanpak aangepast.

 

Continue proces

Met het afronden van het opstellen van de RI&E’s voor de scholen komt er dus geen einde aan het RI&E proces. Veilig en gezond werken is een continu proces. Een taak van de HAVM-medewerkers is om periodiek de status van het plan van aanpak te evalueren, met als doel dat alle knelpunten binnen de gestelde termijnen worden opgelost.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Aloysius Noord en Gesloten Onderwijs

Sectorkantoor Noord                 Sectorkantoor Gesloten

Havinghastraat 17                       Kerkstraat 53
1817 DA  Alkmaar                         7135 JJ  Harreveld
072 511 26 32                                 0544 39 43 20

sb.nh@aloysiusstichting.nl